SZCZELNY MONTAŻ

SZCZELNY MONTAŻ OKIEN - CO TO JEST?

Powszechnie oferowanym inwestorom standardem montażu jest montaż wykonywany wyłącznie przy użyciu kotew/dybli i pianki PUR. Zgodnie z aktualną wiedzą z dziedziny fizyki budowli i budownictwa, taki sposób montażu jest niewystarczający, aby uznać go za poprawny. Niemcy znają i stosują technologię szczelnego montażu od wielu lat. W Polsce szczelny montaż okien dopiero zdobywa rynek.

Szczelny montaż okien, nazywany także montażem warstwowym, to metoda pozwalająca znacznie udoskonalić parametry izolacyjne miejsca styku okna z murem poprzez dodatkowe zabezpieczenie warstwy izolacji cieplnej. W uproszczeniu polega ona na dodaniu dwóch warstw izolacyjnych: zewnętrznej i wewnętrznej, przy czym od wewnątrz musi to być warstwa paroszczelna, od zewnątrz zaś – paroprzepuszczalna, lecz zabezpieczająca przed przenikaniem wody nawet podczas obfitych opadów.

rzut

Ciepły montaż okien na taśmach rozprężnych oraz z ciepłym parapetem.

Do ciepłego montażu należy zatrudniać wyłącznie wykwalifikowane ekipy, gdyż prace wymagają doświadczenia i precyzji. Wystarczy pomylić warstwy lub ułożyć je nieodpowiednią stroną, by zniweczyć efekt, a nawet znacznie sobie zaszkodzić – odwrócenie procesu dyfuzji pary wodnej będzie skutkowało zagrzybieniem ścian i okien oraz przyspieszonym niszczeniem muru i stolarki. Równie ważne jest przygotowanie powierzchni ościeża. W procesie ciepłego montażu okien wykorzystywane są folie w postaci taśm przylepnych oraz taśmy rozprężne, które mają zupełnie inne wymogi niż sama pianka montażowa – można je trwale zamocować jedynie do równego i gładkiego podłoża. Kolejna rada dotyczy doboru materiałów. W tym zakresie odradzamy eksperymentowanie; najlepiej skorzystać z kompletnego systemu, zawierającego wszystkie niezbędne komponenty. Obecnie systemy takie oferuje na naszym rynku kilka firm, które zapewniają także autoryzowane usługi wykonawcze.